Gezonde dieren; zonder antibiotica!
Antibiotica Reductie Plan It's about details

Gezond vee; zonder antibiotica!

Bio enterprise loopt voorop als het gaat om de reductie van antibiotica. Simpelweg omdat wij het als een absolute noodzaak zien!

De beste manier om antibioticamiddelen te weren, is te voorkomen dat dieren ziek worden. Goede voeding, een hoge natuurlijke weerstand, een goede hygiëne, voedingssupplementen. Allemaal maatregelen die ziektes voorkomen en daarmee het antibioticagebruik verlagen.

Bio enterprise heeft zorgvuldig geselecteerde producten die zijn gericht op een minimaal gebruik van antibioticamiddelen. Producten die preventief maar vooral ook curatief inzetbaar zijn. Producten die de gezondheid en weerstand van dieren versterken.

 

Antibioticagebruik

Antibiotica wordt in de Nederlandse veehouderij veel toegepast. Onzorgvuldig en veel gebruik brengt risico’s met zich mee. De toename van antibioticaresistente bacteriën is zorgwekkend: bedrijven en veehouders die besmet zijn met MRSA bacteriën met alle gevolgen voor de (volks)gezondheid van dien. Een van de oorzaken is het toegenomen antibioticagebruik in de veehouderij. In de periode tussen 1999 en 2007 is het gebruik met 83% gestegen. Het gebruik is door o.a. publiek-private samenwerking tussen 2009 en 2015 is fors gedaald met 58%.

 

Reductie

De noodzakelijke reductie van antibioticaproducten niet eenvoudig. In eerste instantie zijn het diergeneesmiddelen, die worden ingezet wanneer een dierenarts dit noodzakelijk acht. Een goede relatie dierenarts-veehouder en een goed bedrijfsbehandelplan kunnen bijdragen aan de reductie van deze middelen.

 

Preventie

Succesvolle reductie betekent veelal een gewijzigde bedrijfsvoering. Een van de sleutelwoorden om reductie te realiseren is ‘preventie’. Preventieve maatregelen om ziektes te voorkomen, zullen resulteren in minder zieke dieren en daardoor minder gebruik van antibioticaproducten.

 

Antibiotica Reductie Plan

Het Antibiotica Reductie Plan ondersteunt bij het realiseren van een bedrijfsvoering die maatschappelijke verantwoordelijkheid combineert met een commercieel bedrijfsmodel. De nadruk ligt hierbij op het minimaal gebruik van antibioticamiddelen door een zorgvuldige selectie van producten die binnen deze bedrijfsvoering past. Vooral preventief maar ook curatief inzetbaar.