Kalveropfok; basis voor een duurzame veestapel
bio calfStart It's about details
Biest; het vloeibare goud
bio calfStart It's about details
Metabolisch programmeren; wat is dat?
bio calfStart It's about details
Één keer diarree is één week geen groei
bio calfStart It's about details

bio calfStart

Kalveropfok is op veel bedrijven nog een onderschat thema. Kalversterfte getuigt hiervan, want het uitvalspercentage is relatief hoog en dit legt maatschappelijk druk op de sector. Het bio calfStart programma helpt bij het terugbrengen van uitval en zorgt voor een goede start van het kalf.

 

Biest, van levensbelang!

Onvoldoende biestverstrekking is een belangrijke oorzaak van kalversterfte. De eerste dag 6 liter gecontroleerde biest voeren, waarvan 3 liter één uur na afkalven moet de standaard zijn. Biest wordt ook wel het vloeibare goud genoemd, het is op elk melkveebedrijf aanwezig.

 

Metabolisch programmeren leidt tot betere prestaties

Metabolisch programmeren houdt in; het instellen van een optimale voerstrategie in de melkperiode van een vaars, zodat deze een hogere melkproductie heeft. Elk kalf kan metabolisch geprogrammeerd worden om later meer melk te produceren. Bio enterprise is ervan overtuigd dat er een sterke relatie is tussen metabolisch programmeren en duurzaamheid van dieren.

 

Literatuurstudie leert ons dat 1 gram extra groei per dag in de melkperiode van een kalf 4  liter extra melk kan opleveren in de eerste lactatie. 200 gram extra groei per dag kan tot wel 800 liter melk éxtra opleveren. Wanneer dit wordt vertaald naar de complete veestapel, kunnen de jaarlijkse inkomsten aanzienlijk toenemen. Het tijdig signaleren van andere pijnpunten is van essentieel belang. Wanneer een kalf bijvoorbeeld diarree heeft, groeit het niet goed. Dit resulteert in minder rendement per dier.

Onderstaande producten helpen bij de juiste start van kalveren:

  • topro Diarfix
  • topro Electrovit
  • topro High Trace Calf bolus
  • topro Iron bolus
  • topro Bica bolus
  • topro IronFit
  • topro Colostrum Mix

Ga naar Topro Animal Health voor informatie én oplossingen

 

bio calfStart