Diervoederproducten van bio enterprise; kwaliteit gewaarborgd
bio enterprise It's about details

GMP gecertificeerd

GMP+FSA staat voor good manufacturing practice en is een kwaliteitssysteem dat waarborgt dat er veilig voer, en daarmee veilig voedsel worden geproduceerd. Bio enterprise heeft een certificaat voor de scope B3: Handel, collectie en op- & overslag. De GMP+ FSA module is ontwikkeld om de veiligheid van diervoeder te garanderen en om consumenten gerust te stellen dat diervoederproducten op een verantwoorde wijze worden geproduceerd, ver-/bewerkt, verhandeld, opgeslagen en getransporteerd. Voorwaarden voor garantie van diervoederveiligheid zijn vastgelegd in GMP+ FSA standaarden. Deze standaarden zijn gebaseerd op wetgeving en aanvullende eisen vanuit de markt.

 

Kwaliteit gewaarborgd

De kwaliteit van een diervoeder kan nooit helemaal gewaarborgd worden door alleen de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen worden aangetoond en niet elke gram voer kan worden geanalyseerd. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd. Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom een vereiste.
 

Voor bio enterprise betekent GMP+ dat wij in samenwerking met onze leveranciers de nodige kwaliteitscontroles doen, dat al onze diervoederproducten nauwkeurig en snel getraceerd kunnen worden en dat wij intern de nodige procedures volgen om de kwaliteit van onze producten te waarborgen.

 

Verlengingsaudit goed doorlopen; opnieuw gecertificeerd!

Begin 2017 heeft bio enterprise een verlengingsaudit gehad voor het GMP+ kwaliteitssysteem. Deze audit is goed doorlopen en wij hebben ons nieuwe certificaat mogen ontvangen, welke geldig is tot maart 2020.