ISO gecertificeerd; kwaliteit gegarandeerd!
bio enterprise It's about details

ISO 9001 gecertificeerd

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan kwaliteit en  kwaliteitssmanagementsysteem van een organisatie. Sinds eind 2015 is er een vernieuwde versie van de ISO 9001 gepubliceerd, de zogenaamde ISO 9001: 2015. Vanaf september 2018 moeten alle ISO gecertificeerde bedrijven overgaan op deze nieuwe norm.

 

ISO 9001 kwaliteit; audit goed doorlopen

Inmiddels heeft er bij bio enterprise een audit plaats gevonden waarbij er is gekeken of er wordt voldaan aan de nieuwe norm. Deze audit is goed doorlopen en daarmee is bio enterprise ISO 9001:2015 gecertificeerd tot maart 2020.

 
De ISO 9001:2015 norm dwingt ons als organisatie om te kijken naar de eisen en wensen van onze klanten, naar relevante wet- en regelgeving en naar onszelf. Centraal in de norm staan de doelen die de organisatie zichzelf stelt, hoe deze doelen moeten worden bereikt en welke kansen en bedreigingen dit met zich mee brengt. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.