Jongvee opfok uitbesteden?
Bio Enterprise - Kennis- én trainingspartner It's about details

Jongvee opfok uitbesteden?

De basis voor een langere productieve levensduur wordt gelegd bij de ontwikkeling van het kalf (jongvee) als embryo. Daarnaast zijn er tijdens de jongvee  opfok periode van twee jaar cruciale periodes in de ontwikkeling aan te wijzen die een duidelijk verschil in productiviteit gaan maken op latere leeftijd. Zo weten we dat het hard voeren van kalveren in de melkperiode een groot effect heeft op de levensproductie van het dier. Tabel 1 laat zien wat het effect is van hard voeren in de melkperiode. We zien vooral dat de organen en het uierweefsel  van het jonge dier veel beter ontwikkeld worden.

Tabel 1 – Ontwikkeling van kalveren op een gemiddeld en een hoog voerniveau

bron:  Nutreco

Ook prenataal weten we dat voeding van invloed is op het kalf. Zo is het belangrijk om tijdens de dracht voldoende spoorelementen aan de koe of vaars te verstrekken. In de praktijk zien we dat een spoorelement bolus of droogstandsbolus een positief effect heeft op koe en het kalf. Zoals:

  • Het afkalven gaat gemakkelijker
  • Vitalere kalveren (minder kalversterfte)
  • Minder koeien die aan de nageboorte blijven staan
  • Koeien die afkalven hebben een sterke behoefte aan vitamine E. De Topro Dry bolus heeft een afgifte van 100mg per dag gedurende 10 weken.
  • Betere biestmelkkwaliteit
  • Betere vruchtbaarheid

Als deze prenatale en neonatale perioden voor het (ongeboren) kalf zo cruciaal  zijn voor de verdere ontwikkeling van het dier, dan moet ook de vraag gesteld worden of de jongvee-opfok uitbesteed moet worden? Of wordt de keuze gemaakt alle vervangingsdieren aan te kopen?  Bij de laatste optie weet je niet hoe het kalf is opgefokt.

Investeren in kalveropfok betaalt zich dubbel en dwars terug!!

Er zijn verschillende modellen in omloop die de opfokkosten van vaarzen berekenen.  Een Ierse studie komt met een getal van  €1559,- (Mohd Nor et al, Irish Veterinary Journal (2015)). Zo berekent een studie van de WUR de totale opfokkosten op €1540,-  en berekent JonKos de gemiddelde opfokkosten van een vaars op €1727,- (zie figuur 1), per bedrijf liggen deze kosten weer anders. In het algemeen kan gezegd worden dat de opfokkosten vaak onderschat worden.

Wees kritisch op alle kosten maar bespaar niet op voerkosten van uw jongvee. Kalveren die hard groeien in de melkperiode (ook wel metabolisch programmeren genoemd) kunnen later ook efficiënter met voer omgaan en vervetten minder snel. Door de hogere groei kunnen de pinken eerder geïnsemineerd worden waardoor ze ook eerder afkalven. Investeren in kalveropfok betaalt zich dubbel en dwars terug!!

 

Ga voor meer kennis over ‘Jongvee opfok’ naar www.topro.nl