Etikettering en verpakkingsgrootte rodenticiden
kennis en trainingen It's about details

Etikettering en verpakkingsgrootte rodenticiden

Etikettering rodenticiden

De Europese CLP-Verordening gaat over classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen, waaronder rodenticiden. Op basis van een aanpassing van deze regelgeving zijn rodenticiden voor professioneel gebruik, met meer dan 30ppm, geclassificeerd als ‘toxic for reproduction’. Dit besluit is al in 2016 genomen, maar de deadline voor fabrikanten en distributeurs om rodenticiden conform de nieuwe classificatie (met aangepast etiket) op de markt te brengen nadert: 1 maart 2018. De gebruikers (zoals de plaagdierbeheersers) mogen deze middelen met het oude etiket nog opgebruiken tot 1 september 2018. Hoewel de classificatie bekend is, moet het Ctgb de nieuwe etikettekst nog vaststellen. Dit is nog niet gebeurd, omdat het Ctgb deze procedure heeft gecombineerd met het traject voor vernieuwing van de toelatingen op grond van de Biociden Verordening en het laatste proces vertraging heeft opgelopen. Fabrikanten en distributeurs kunnen de nieuwe etikettekst dus nog niet doorvoeren. Het Ctgb heeft dan ook recent gecommuniceerd dat de ILT handhaaft op basis van het oude etiket, zolang geen nieuw besluit is genomen over de nieuwe etikettekst en de vernieuwing van de toelating.

 

Verpakkingsgrootte rodenticiden

Op Europees niveau is ook besloten om de verpakkingsgroottes van rodenticiden te harmoniseren: een maximale verpakkingsgrootte voor deze middelen voor particulier gebruik en een minimale verpakkingsgrootte voor rodenticiden voor professioneel gebruik. Zo kan makkelijker onderscheid worden gemaakt tussen deze handelsstromen. Aanvankelijk was de minimale verpakkingsgrootte voor deze producten voor professioneel gebruik vastgesteld op 5 kg., maar het Ctgb heeft bevestigd dat de ondergrens is verlaagd naar 3 kg. Er kunnen overigens meerdere middelen in één totaalverpakking van minimaal 3 kg. worden opgenomen. De eis van 3 kg. geldt overigens niet voor bepaalde formuleringen, zoals foam.
Praktisch gezien houdt het voor onze huidige 2.5kg verpakkingen Rodilon Wheattech, Rodilon Havermix en Rodilon soft block in dat deze na de herregistratie opgevolgd gaan worden door een 3 kg verpakking. De huidige 800g verpakking Rodilon Wheattech zal komen te vervallen. Onze Rodilon range is al jaren voorzien van slechts 25ppm difethialon waardoor de classificatie ‘toxic for reproduction’ niet van toepassing is. Door de aanstaande herregistratie zal er sowieso een aanpassing plaatsvinden van de huidige etiketteksten vandaar dat ook voor Rodilon tzt nieuwe etiketten zullen volgen.